تاریخ
شمسی : 1398/شهریور/26
میلادی : 9/17/2019
نمایشگاه ها
سایت در حال آزمایش
بررسی میدانی کار افزارهای عاج موم


مقدمه

 البته انجام تحقیقات مربوطه به زنبورعسل مستلزم کار دسته جمعی محققین آشنا به آن امور مطابق استانداردهای علمی روش بند می باشد. یعنی تعدادی دانشمند با یک شیوه علمی ( ماتریال متود) و طرح آزمایشات مختلف در چند مربع یا مستطیل -------- و انجام کارهای آزمایشاتی با شاهدهای مختلف می باشد. اشخاص از زمره این جانب که به خود اجازه می دهد نتایج 120 ساله زنبوردار گاه به گاه (راندوم وار ) گاه به گاه خود را به عرض علمای این دانش برساند.

موضوع:

آیا اندازه و سایز حجره های داروهای زنبورعسل تأثیر در کارکرد و عملکرد اقتصادی و بیولوژیک زنبورداران دارد یا خیر؟ تجربه اینجانب نشان می دهد فرسایش و سایش کار افرازها اعم از دست افزارهای دستی (عاج موم دستی ) و یا کارخانه های فول اتوماتیک تأثیر بر اندام کافی زنبورداران دارد یا خیر؟ به تجربه به این ماجرا رسیدیم که در حجره های کوچک زنبورداران به لحاظ مورفولوژی و حتی به لحاظ آناتومی گرفتار سندرم هایی می گردند که اندام های آنها کوچک و کوچک تر شده و در نتیجه مشکلاتی به ترتیب زیر پیش می آید:

 1- اندام های زنبورهای کارگر ریز می شوند.

 2- میزان گرده آوری به علت کوچک بودن کیسه گرده کم می گردد.

 3- اندازه شهد آوری به علت کوچک بودن خرطوم کم می گردد.

 4- میزان پرواز زنبور به علت کوتاهی بال کمتر می گردد.

 اینجانب علاقه داشتم که اگر امکانات علمی در دست من بود با اندازه دیگر اندام ( بیومتر ) (باکوبیتال اندیکس ) به این نتیجه می رسیدم که آیا علل مرفولوژیک و آنا تومیک باعث این عوارض می گردد و یا سندرم های ژنتیکی آن عوارض را موجب می شوند. متأسفانه نه کار افزارهای لازم دارم و نه دانش کافی فقط این را می دانم که پدرانم برای من بیان کردند که اگر به هر عللی حجره های زنبور در شان ها کوچک یا درشت بوده باشد زنبوران کج و کوله و با اندامهای نا موضون به دنیا می آیند. خود من در زنبورستان شخصی ام سالها این مشکل را تجربه کردم. البته با تماسی که با استاد دکتر گودرز صادقی از دانشکده دامپزشکی تهران داشتم و ایشان با مشاوره ای که با اساتید جنین شناسی دانشگاه بعمل آوردند به بنده فرمودند: که از نظر دانش جنین شناسی اندازه جایگاه جنین در ایجاد سندرم های ژنتیکی مؤثرند. دانش (امبریو) یعنی جنین شناسی وجود این سندرم را نه تنها محتمل بلکه اثبات نموده است.

 به عنوان یک زنبوردار زحمت کش نه به عنوان یک محقق که به خودم اجازه نمی دهم تجربه خود را امر تحقیقاتی بنامم به مسئولین کشور اعم از NGO های مردمی مانند انجمن ملی زنبورداران و تولیدکنندگان عسل ایران و یا اساتید بزرگوار دانشکده ها مربوط زنبورعسل سفارش نمایم که گروهی از علم به این امر مهم علمی پرداخته و --------- و فوق لیسانس و دکتر در زمینه نوشته شود. من زنبورستانم در اختیار دانشجویان و محققین و اساتید عزیزی است که در این رشته تحقیق خواهند فرمود.

دست مولا به همراهتان باد رضا بیگناه ، بنده بی مقدار و زحمت کش


منوی سایت
آموزش

آمار بازدید از سایت
روز گذشته : 26
هفته گذشته : 145
ماه گذشته : 602
سال گذشته : 4317
بازدید کل : 4317