انجمن ملی زنبورداران و تولید کنندگان عسل ایران

نژادها

خصوصیات یک نژاد خوب

• قدرت تولید محصول زیاد

 • آرام و کم نیش

• بچه دهی به اندازه مناسب

 • یافتن سریع گل های شهد زا

 • مقاومت در برابر بیماریها

 • کمی مصرف عسل در زمستان

 • شروع سریع رشد

• رسیدن سریع به حداکثر اندازه رشد

• طولانی بودن زمان حداکثر رشد


زنبور فلورا (ریز )

کوچکترین زنبور عسل بوده قد کارگر هشت میلیمتر و به حالت وحشی در هند و جنوب ایران زندگی می کند. این گونه بر خلاف سایر فلورا که متمایل به قرمزند کاملا" سیاه می باشد.

زنبور فلورا

یک اتفاق حیرت انگیز!

 یک درساتای کارگر به اشتباه در کندوی زنبورداران فلورا فرود آمده است و در میان سلولهای عسل گرفتار شده است. قبل از هر گونه شناسایی زنبوران کارگر در اطراف او جمع شدند و شروع به لیسیدن عسل از بدن او کردند و با او همچون ملکه رفتار نمودند. جالب تر اینکه فردای آن روز این زنبور همانند خواهر خوانده ای در بین اعضاء کاملا" پذیرفته شد!!

ملکه و همراهانش(فلورا) حدود 20 دقیقه طول کشید که زنبور شماره 77 توانست خودش را به ملکه برساند و جالب اینکه 2 دقیقه بعد ملکه پرواز کرد. این در حالی است که بر خلاف گونه های فلورا و در ساتا ملکه های زنبوران آسیایی و اروپایی به علت چاقی زیاد ، 2 تا 3 روز بعد از تخم گذاری قادر به پرواز می باشند نه بلا فاصله.

زنبور سرنا (هندی )

زنبور سرنا

کمی کوچکتر از زنبور معمولی بوده قد کارگر سیزده میلیمتر و در هند ،چین و ژاپن وجود دارد.

 زنبور میلیفرا ( معمولی )

زنبور میلیفرا

 که در کشور ما برای تولید عسل نگهداری می شوند. قد کارگر پانزده میلیمتر بوده که مهمترین نژادهای آن اروپایی ،سیاه ، ایتالیایی ،قفقازی و ایرانی است.

زنبور درساتا (درشت )

 زنبور درساتا

 بزرگترین زنبور عسل بوده قد کارگر نوزده میلیمتر و به حالت وحشی زندگی می کند. عادت به کوچ دائم داشته و تحمل هوای سرد را ندارد.

نژادها

مراحل زندگی

• زندگی زنبور در داخل کندو

زندگی زنبور در داخل کندو

 • از تخم تا زنبور کامل

• از زنبور کامل تا زنبور قادر به پرواز

 • زندگی زنبور در خارج از کندو

زندگی در خارج از کندو

• زنبورهای بره موم آور

 • زنبورهای آب آور

 • زنبورهای گرده آور

• زنبورهای شهد آور

مراحل زندگی

irnahoney

www.iranhoney.com

info@iranhoney.com