انجمن ملی زنبورداران و تولید کنندگان عسل ایراننامه آقای بیگناه به تمامی واحد هایی که در زمینه عسل فعالیت می کنند

باسمه تعالی

سلام علیکم
 

احتراما" در جلسه مورخه 24/10/91 هیأت رئیسه انجمن زنبورداران و تولیدکنندگان عسل ایران مصوب شد در زمینه ضرورت مبارزه با عسل و شهد عسل تقلبی و زیان ناشی از آن که به سلامتی افراد لطمه می زند و در بازار داخلی و خارجی برند عسل ایران را که در دنیا خوشنام ترین و مشهورترین برند عسل جهان است زیر سؤال می برند اقدامات جدی معمول شود لذا ضرورت دارد واحدهای تولید کننده شهد عسل که در بسته بندی های مختلف محصولات خود را عرضه می دارند حتما" بکوشند عسل بسته بندی و عرضه شده سالم و بدون هیچگونه افزودنی و معیارهای استاندارد و شهد خالص باشد چه در پیگیری که از ناحیه انجمن از طریق مقامات مسئول همچون استاندارد ، معاونت درمان و دارو ، دامپزشکی و تعزیرات حکومتی صورت داده خواهد شد مجدانه با محصول غیر سالم و غیر استاندارد مقابله خواهد شد آنچه ماحصل تصمیم انجمن گردید برخورد شدید و جدی انجمن با تولید کنندگان عسل نا سالم و تقلبی و غیر استاندارد است که خود انجمن به عنوان شاکی مراکز مورد بحث را به مقامات ذیصلاح معرفی خواهد نمود. لذا از آن برادر گرامی که در جهت تولید و بسته بندی شهد عسل فعالیت دارد. خواسته می شود کلیه جوانب امر را سنجیده و تمامی مراحل سالم سازی و عرضه سالم عسل بسته بندی را لحاظ نمایند تا خدمتگذاران آنان از عدم اجرای تصمیم عرضه عسل سالم که متعاقبا" انجام خواهد گرفت شرمنده نشده و تولید کننده محترم نیز متضرر نگردد. بدیهی است تا آخر اسفند ماه 91 هر گونه فعالیت غیر استاندارد و غیر اصولی بایستی از مراکز تولید بر چیده شده و از اول سال 92 که اعمال نظارت دقیق از مبادی قانونی به خصوص انجمن معمول خواهد شد در مقابل افراد و واحدهای خاطی مقابله و برخورد شدید قانونی خواهد شد. رعایت اصول صحیح مورد انتظار می باشد.

شایان ذکر است این انجمن در نظر دارد اقدامات معموله را در راستای توسعه بهبود وضع تولید از ناحیه زنبورداران و واحد های تولیدی و بسته بندی عسل و عرضه آن جهت استفاده بهینه مصرف کنندگان به صورت استاندارد و اصولی به انجام رساندو از بخش صنعت عسل انتظار دارد ، رعایت امر نموده تا مورد اقبال مسئولین محترم قرار گرفته و رفع نارسایی گردد. خواهشمند است نتیجه اقدامات خود را به این انجمن ابلاغ فرمایند./

با تشکر عبدالرضا بیگناه

رئیس انجمن زنبورداران و تولیدکنندگان عسل ایران

رونوشت:

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی کشور و استانهای سراسر کشور جهت اطلاع و همکاریهای لازم. 

ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور و استانهای سراسر کشور جهت اطلاع و همکاری های لازم. 

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و داروی کشور و استانهای سراسر کشور جهت اطلاع و همکاری های لازم. 

ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی کشور و استانهای دیگرجهت اطلاع و همکاری های لازم. 

رؤسای محترم اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سراسر کشور جهت اطلاع و همکاری های لازم. 

ریاست محترم سازمان ملی استاندارد کشور و استانهای دیگر جهت اطلاع و همکاری های لازم. 

 مدیر عامل محترم اتحادیه های زنبورداری سراسر کشور جهت اطلاع و همکاری های لازم. 

مدیر عامل تعاونی های زنبورداری سراسر کشور جهت اطلاع و همکاری های لازم.


irnahoney

www.iranhoney.com

info@iranhoney.com